Come check out ScreenDigits, our companion site for tracking the movies and shows you watch!
Hırsızlar Cumhuriyeti
June 3, 2016  /  688 pages  (is this book fiction or nonfiction?)
Hırsızların en yeteneklisi, dolandırıcıların en eli í§abuÄŸu Locke ve yol arkadaşı Jean, hayatlarının en bí¼yí¼k soygununu yapacakları liman ÅŸehri Tal Verrar'dan canlarını zor kurtarmıştır. Artık akıllarında tek bir ÅŸeyle yola í§Ä±karlar: Locke'un ví¼cudunda gezinen í¶lí¼mcí¼l zehre í§are bulmak. Umutlarının tí¼kenmeye baÅŸladığı sırada pek de haz etmedikleri BaÄŸlıbí¼yí¼cí¼lerden bir teklif gelir.

Bí¼yí¼cí¼ler ÅŸehri Karthain'de yapılacak seí§imlere hile karıştırmaları istenen Centilmen Pií§ler'in karşısında ise aynı amacı gí¼den, Lamora'yla dí¼zenbazlık ve í¼í§kí¢ÄŸÄ±tí§Ä±lıkta baÅŸ edebilecek yegí¢ne kiÅŸi vardır; Locke'un yıllar í¶nce ilk gí¶rí¼ÅŸte kalbini kaptırdığı, aklından bir an olsun í§Ä±karamadığı Sabetha...

Ä°ki sahtekí¢r sayesinde hií§ olmadığı kadar dí¼rí¼stlí¼kten uzaklaÅŸacak olan seí§imler... BaÄŸlıbí¼yí¼cí¼lerin yaptığı planlar ií§indeki planlar... Sabetha'ya karşı koyamayacak kadar ona tutkun bir Locke... Scott Lynch, Hırsızlar Cumhuriyeti'yle okurlarını bí¼yí¼lemeye devam ediyor.
Title
Author
Release Date
Page Count
Genre
Fiction
Nonfiction
Series
   # 
Cover Image
(Must be JPEG and less than 1 MB)
Synopsis