May 29, 2018
Quick
Grade
Full
Rating
To-Read
List
Current
Book
Zélie kan huske, da Orïsha var et land fuld af magi. Man kunne fornemme magien i hvert eneste træ, i hver en flamme og på hver eneste vej. Sådan er det ikke længere. Den hensynsløse konge har udslettet både magien og de mennesker, der beherskede den.

Som barn så Zélie på, mens kongens vagter hængte hendes mor i et træ uden for hendes hjem, og nu er der ikke mange af magiens folk tilbage i Orïsha. Men Zélie har én chance for at kæmpe for at gøre Orïsha til et magisk land igen. Prinsesse Amari er flygtet, og sammen med hende beslutter Zélie at gøre et forsøg på at vinde over den skumle kronprins, som er fast besluttet på at holde magien nede og udrydde den helt. 

Zélie bliver stillet over for store vanskeligheder. Hun skal lære at styre sine egne kræfter – og hvad føler hun egentlig for sin fjende?
Synopsis:
Title:
Author:
Release Date:
Page Count:
Series Name:
    # 
Cover Image:
(Must be JPEG and less than 1 MB)